فراموش نکنید
خانه / تیم مدیریت بحران

تیم مدیریت بحران

مدیریت بحران :

 • مقدمه :

این کمیته در کلیه بیمارستاهای عمومی باید به­صورت مستقل تشکیل گردد و قابل ادغام و و سایر کمیته­ها نمی­باشد. نظر به این وظایف حیاتی، این کمیته و کلیه ابعاد دیگری که در ارتباط با فوریت­های پزشکی می­باشد، بایستی به صورت جدی و همه جانبه فعال بوده، با بکارگیری کلیه امکانات­و بسیج نیروی­انسانی و استفاده بهینه­از تجهیزات­و داروها نسبت به­ورود محوله­اهتمام ورزند.

 • اهداف و وظایف :
 • نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد «امدادرسانی، درمان و بازتوانی بیماران حوادث و سوانح و فوریت­های پزشکی» در بیمارستان مربوطه.
 • نظارت بر اجرای دقیق کلیه ظوابط و دستورالعمل های مربوط به حوادث و سوانح و. فوریت­ها مانند سوختگی­ها، حوادث غیرمترقبه، مسمومیت­ها، حوادث شیمیایی، طب رزمی و امثالهم در حدود مشارکت فعال و موثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد.
 • تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکی.
 • برنامه­ریزی جهت حفظ آمادگی دائمی بیمارستان جهت مشارکت فعال و مؤثر و همه جانبه در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه .
 • تجهیز بیمارستان و واحدها و بخش­های مربوط به­حوادث­و سوانح ، براساس ضوابط اعلام شده در حد اعلای آمادگی مستمر برای مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور.
 • نظارت بر حضور شبانه روزی پزشکان و پرستاران و سایر کادرهای بخش های اورژانس ؛ مراقبت ویژه و ……… براساس ضوابط استاندارد این قبیل بخش ها .
 • جلسات کمیته باید حداقل هرماه یکبار تشکیل گردد. و صورتجلسه از طریق ریاست مرکز به معاونت امور درمانی و دارویی دانشگاه مربوطه ارسال گردد. بدیهی است در دانشگاه ضمن بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی این گزارش، مشتمل بر نظریه معاونت امور درمان و دارو، باید در پرونده بیمارستان مورد نظر ثبت و در زمان ارزشیابی از آن استفاده گردد.
 • تهیه گزارش ادواری و گزارش سالیانه از میزان آمادگی مرکز از نقطه نظر حوادث و سوانح و فوریت­ها، عملکرد گذشته، مشکلات، کمبودها، برنامه­ریزی انجام شده برای شرایط جاری، برنامه­های آینده و پیشنهادات اصلاحی.
 • این گزارش بایستی مشابه گزارشات هر جلسه، به دانشگاه منعکس گردد. در دانشگاه علاوه بر بررسی­ها در سطح معاونت امور درمان و دارو، گزارشات ادواری و سالیانه باید تلخیص و جهت شورای ارزشیابی دانشگاه نیز ارسال گردد. صورت­جلسات کمیته باید در فایلی به نام کمیته فوق درج و به عنوان اسناد مرکز نگهداری شود.

اهم وظایف در زمینه حوادث غیر مترقبه عبارت است از :

 • بررسی و تعیین حوادث غیر مترقبه محتمل و منتتظر الوقوع در منطقه
 • تهیه­برنامه­های­اجرائی­در زمینه­حوادث غیرمترقبه براساس ضوابط و دستورالعمل­های مربوطه.
 • تعیین فردی که در زمان حوادث غیرمترقبه، مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه­های از پیش­تعیین شده عهده دار باشد. بدیهی است افراد جانشین نیز باید از قبل تعیین شده باشند تا در هر زمان اجرای این مسئولیت تضمین گردد این فرد باید دارای توان و تجربه مدیریتی و دارای شناخت لازم از مسائل مربوطه به حوادث غیر مترقبه و فوریت های پزشکی باشد.
 • تعیین برنامه از قبل آماده شده مجموعه مرکز در مورد تغییرات ضروری و سریع در مرکز در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، برای حصول آمادگی تمام عیار جهت پذیرش و مداوا مصدومین و سایر نیازها (در این مورد باید فلوچارت مرکز در این موارد اضطراری تهیه و نحوه تبدیل سریع مرکز از حالت فلوچارت عادی به فلوچارت اضطراری پیش­بینی و به همه افرادی که در این خصوص دارای نقشی هستند آموزش داده شود. در این فلوچارت باید محل استقرار ستاد حوادث غیرمترقبه، محل تریاژ، محل مداوای بیماران سرپائی، نقاهتگاه، بخش­های بستری و نحوه دایر نمودن تخت­های اضافی، انتظامات و همه پیش­بینی­های لازم منظور شده باشد).
 • بررسی فضاها و ساختارهای اطراف مرکز جهت استفاده امدادرسانی و درمان وقوع حوادث غیرمترقبه و هماهنگی­های­لازم با مسئولین این اماکن جهت توجیه و جلب مشارکت ایشان.
 • تشکیل تیم­های امدادرسانی و درمان و شیفت­بندی پرسنلی جهت عملکرد در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، آموزش این تیم­ها و توجیه ایشان و برگزاری مأمورهای تمرینی ادواری جهت حفظ آمادگی مستمر این تیم های حیاتی.
 • بررسی استحکام و مقاومت مرکز در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و تلاش مستمر و برنامه­ریزی جهت رساندن ساختار بیمارستانی به استانداردهای بالای ایمنی در حداقل زمان ممکن در رابطه با حوادث غیرمترقبه.
 • تلاش مستمر و برنامه­ریزی در جهت تجهیز و تکمیل امکانات به منظور عملکرد موثر و بدون وقفه در زمان حوادث غیرمترقبه.
 • ایجاد یک سیستم ارتباطی کارآمد درون بیمارستانی و دارای امکان عملی ارتباط فوری با مسئولین محلی، ستادهای حوادث غیرمترقبه و سایر مراکز در زمان وقوع این حوادث.
 • پیش­بینی سیستم ثبت اطلاعات و مدارک پزشکی جهت استفاده عملی در زمان حوادث­غیرمترقبه.
 • آموزش و مهارت­آموزی کلیه پرسنل بیمارستان در رابطه با عملکرد در زمان حوادث غیرمترقبه.


وضعیت بحرانی عبارتست از وضعیتی که فراتر از توان روزانه یک بیمارستان باشداین وضعیت می تواند نتیجه موارد ذیل باشد :

۱- حادثه غیر مترقبه ای که تعداد زیادی کشته و مجروح بدنبال داشته باشد.

۲- حضور مجروحان یا بیمارانیکه که درمان انها در توان اورژانس بیمارستان نباشد.

نحوه اجرای برنامه بحران در بیمارستان :

بلافاصله پس از ایجاد حادثه کمیته مقابله با حوادث غیر مترقبه با اعضا زیر تشکیل میگردد .

رییس بیمارستان مدیر بیمارستان

رییس و سرپرستاران اورژانس

روسا و سرپرستاران بخشها

مترون بیمارستان

مسؤول فنی کلیه واحدهای پاراکلینیک

رییس حراست

روسای واحدهای اداری و مالی

مهندسین مسؤول ارزیابی بیمارستان یا مسؤولین تاسیسات

مسؤول بهداشت

نماینده ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان / منطقه

۱٫اتاق فرماندهی در حالی که بیمارستان سالم می باشد

 1. اتاق فرماندهی در حالی که بیمارستان تخریب می باشد

هدف کلی : سازماندهی وهدایت مرکزعملیات اضطراری

فرایند عملیات:

هشدار:

به دنبال دستور از رئیس ستاد بحران دانشگاه، این واحد فعال میشود.

شروع عملیات: فراخوان نیروها -اعلام وضعیت بحران به نیروهای خود و اطلاع به مسئول امنیت و بسیج سوپروایزرکشیک و متخصص طب اورژانس و رؤسای بخشها و فعال نمودن روابط عمومی و رسانه ای.

خاتمه: به دنبال دستور صادره از رئیس ستاد بحران دانشگاه، خاتمه عملیات اعلام گردد.

دستورالعمل :

ا قدام به برگزاری جلسه ویژه با رئیس بخش عملیات و مدیران مسئول آزمایشگاه، رادیولوژی، سوپروایزر کشیک،

در طی مدت کوتاه حداکثر ۳۰ دقیقه

ا علام سریع شروع عملیات به متخصص جراحی و طب اورژانس ، مبنی بر راه اندازی عملیات.

دریافت گزارشات اولیه در مورد میزان تخریب ساختمان و تأسیسات ،از مدیر بخش پشتیبانی و دریافت تعداد و وضعیت مراجعین ازسوپروایزر کشیک، که تاکنون مراجعه نموده اند.

دستور به رؤسای بخش ها جهت ترخیص زودتر از موعد برخی از بیماران خاص، جهت دسترسی به تخت بیشتر.

دستور به سوپروایزر کشیک از نظر هماهنگی با سایر مسئولین در امر تهیه لوازم و امکانات مورد نیاز پزشکان و داوطلبان از نظر فضا، غذاو امکانات دفتری و دارویی.

دستور به مسئول سوپروایزر جهت هماهنگی با مدیر پشتیبانی از نظر فراهم نمودن نیازهای بستگان بیمار و هماهنگی با بسیج بیمارستان و ارشد امنیت وفعال نمودن روابط رسانه ای.

دریافت اطلاعات و صدور مجوز انتشار اخبار پس از اطلاع از نظر صحت و سقم آن.

 

جناب آقای دکتر میثاق شفیع­ زاد – ریاست مرکز

جناب آقای دکتر رضا نجفی کوتنائی – قائم مقام رئیس و معاون توسعه مرکز

جناب آقای دکتر ذکریا ذکریایی – معاون درمان مرکز (نماینده تام­الاختیار رئیس)

جناب آقای دکتر عارف حسینیان امیری – معاون آموزشی پژوهشی مرکز

جناب آقای دکتر فرزاد بزرگی – مدیر گروه طب اورژانس مرکز

جناب آقای دکتر حامد امینی آهی­دشتی – متخصص طب اورژانس مرکز

جناب آقای دکتر ایرج گلی خطیر – متخصص طب اورژانس مرکز

جناب آقای دکتر حسین منتظر – متخصص طب اورژانس مرکز

جناب آقای عبدالله سوادکوهی – مدیر روابط عمومی و مسئول حراست مرکز

جناب آقای محمد معتمدی جویباری – مدیر خدمات پرستاری مرکز

جناب آقای شهرام صمدی­ فر – مدیر خدمات اداری و حرفه­ای مرکز

جناب آقای نصرالله محسنی تنکابنی – رئیس امور اداری مرکز

جناب آقای محمد قاسم نوریان – رئیس امور مالی مرکز

جناب آقای رضا وکیلی بالادزایی – مسئول واحد خدمات و ناظر تأسیسات مرکز

جناب آقای حسین مختاری پهنه­کلایی – سرپرستار بخش اورژانس مرکز

سرکار خانم طیبه یوسفی – کارشناس امور بیمارستانی مرکز

سرکار خانم مرجان احمدی – مسئول واحد بهبود کیفیت و کارشناس هماهنگ­کننده ایمنی بیمار مرکز

سرکار خانم زینب خاکی رستمی – کارشناس واحد بهبود کیفیت مرکز

سرکار خانم مهندس رباب قنبری – مسئول واحد تجهیزات پزشکی مرکز

سرکار خانم معصومه شیخی – مسئول واحد بهداشت محیط مرکز

سرکار خانم ربابه قربان­تبار عمران – مسئول واحد بهداشت حرفه­ای مرکز

سرکار خانم مریم محمدی – کارشناس پرستاری مرکز

می پسندم(۰)نمی پسندم(۰)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا