فراموش نکنید
خانه / معرفی مرکز

معرفی مرکز

بسمه تعالی

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

ریاست مرکز : آقای دکترمیثاق شفیع زاد

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز :آقای دکتر عارف حسینیان امیری

معاون درمان مرکز : اقای دکتر ذکریا ذکریایی

معاون توسعه و پشتیبانی : آقای دکتر رضا نجفی کوتنائی

معرفی کلی بیمارستان:

مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ساری

آدرس:  ساری، خیابان رازی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره )

کد پستی: ۳۳۱۳۱-۴۸۱۶۶    تلفن: ۴-۳۳۳۶۱۷۰۰     دورنویس : ۳۳۳۷۰۸۸۱

صفحه الکترونیکی:h-imam.mazums.ac.ir

 آدرس الکترونیکی:   info@emamhospital.ir

وابسته به : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی مازندران

نوع مالکیت: دولتی

سال بهره بردرای اولیه:۱۳۱۳          سال نوسازی :۱۳۷۱

نوع فعالیت: آموزشی درمانی

تعداد تخت های مصوب: ۳۲۸

تعداد بلوک : یک بلوک اداری و سه بلوک درمانی

مساحت کل زمین : ۱۸۰۰۰ متر مربع و زیر بنای بیمارستان ۲۵۶۷۲ متر مربع میباشد.

تعداد خطوط تلفن مستقیم : ۴۰ خط

 

 

 • تاریخچه بیمارستان
 • مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۳۲ تاسیس شد.این مرکز با ۳۲۸ تخت مصوب از سال ۱۳۷۱ به صورت آموزشی درمانی بهره برداری شد و جزء بیمارستان های منتخب کشور است که به صورت هیئت امنایی اداره می شود. بزرگترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز ارجاع استان و استان های همجوار در رشته های جراحی مغزواعصاب ، زنان ، مامایی ، IVF، عروق ، توراکس، ترومای متعدد ، ارتوپدی کانسر و مرکز فوق تخصصی کلیه گرایش های داخلی و بخش های ICU و NICU است.همچنین دارای ۱۱ بخش بستری در گرایش های مذکور می باشد.
 • نام بیمارستان / زایشگاه : مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری
 • آدرس : ساری ، خیابان رازی ، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
 • کدپستی : ۳۳۱۳۱-۴۸۱۶۶ ، تلفن : ۴-۲۲۶۱۷۰۰ ، دورنویس : ۲۲۶۳۷۵۴
 • وابسته به : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • نوع مالکیت : دولتی
 • سال بهره براداری اولیه : ۱۳۷۱
 • نوع فعالیت : آموزشی درمانی
 • رشته فعالیت : عمومی
 • تعداد تخت های مصوب : ۳۲۸
 • میانگین تخت فعال بیمارستان در سال ۱۳۹۵: ۳۸۲ تخت
 • تعداد بلوک : یک بلوک اداری و سه بلوک درمان
 • مساحت کل زمین : ۱۸۰۰۰متر مربع و زیر بنای بیمارستان ۲۵۶۷۲متر مربع می باشد.
 • تعداد خطوط تلفن مستقیم : ۴۰ خط
  • تعداد آمبولانس فعال در بیمارستان : ۲
  • تعداد کامپیوتر فعال در بیمارستان : ۲۰۵

  بیمارستان به شبکه جهانی اینترنت متصل می باشد و نیزمجهز به شبکه داخلی است.

 •  

  تعداد

  تعداد نیروها

  ۸ معاونت درمان ،  معاونت آموزشی و پژوهشی ،  معاونت توسعه و پشتیبانی، حراست، روابط عمومی، کارشناس امور بیمارستانی ریاست
  ۶۷۳ مدیر خدمات پرستاری، سرپرستار، پرستار، کمک بهیار، بهیار، ماما، کاردان و کارشناس اتاق عمل، کاردان و کارشناس هوشبری ،سوپروایزر آزمایشگاه، کاردان و کارشناس آزمایشگاه، سرپرست تصویرنگاری، کاردان و کارشناس رادیولوژی، سرپرست مدیریت اطلاعات سلامت ، کاردان و مدیریت کارشناس اطلاعات سلامت، مسئول پذیرش و اطلاعات و آمار، متصدی پذیرش و اطلاعات، فیزیوتراپی، سوپروایزر کنترل عفونت،سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی، مسئول  تجهیزات پزشکی،مسئول  کلینیک ، رئیس بخش مدیریت دارویی،  رادیوتراپی، بهبود کیفیت معاونت درمان
  ۲۰ کارشناس آموزش، کارشناس خدمات آموزشی و دانشجویی، کارشناس  پژوهش ،کتابدار معاونت آموزشی و پژوهشی
  ۲۱۶ اداری، مالی، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ،مددکار، تدارکات، رایانه، تغذیه، انبار، تاسیسات، متصدی امور دفتری و خدمات اداری، متصدی امور عمومی، نگهبان، منشی ،متصدی خدمات عمومی ، خدمتگزار ، مسئول نقلیه و راننده معاونت توسعه و پشتیبانی

   

  درمانگاه های مرکز

  درد نفرولوژی
  بیهوشی ریه
  جراحی مغز و اعصاب گوارش
  ارولوژی روماتولوژی
  ارتوپدی خون و آنکولوژی
  زنان غدد
  پره ناتال دیابت
  زایمان فیزیولوژیک جراحی عمومی
  سایکوسوماتیک توراکس
  قلب (اکوکاردیوگرافی) کولورکتال
  طب پزشکی و توانبخشی عروق
  دندانپزشکی داخلی


  مراکز تحقیقاتی فعال: گروههای  آموزشی
  مرکز کانسر داخلی
  گوارش جراحی عمومی( عروق و توراکس)
  دیابت زنان
  دارو بیهوشی
  غدد طب اورژانس
  ارتوپدی رادیولوژی
  پاتولوژی
  نوروسرجری
  ارتوپدی
  ارولوژی
  پزشکی ورزشی

  بخش های مرکز

  ساختمان اصلی مرکز

  نگهبانی ، نقلیه ،  بوفه ، بانک ،سالن غذاخوری ، تغذیه ، تجهیزات پزشکی ، بهبود کیفیت ، داروخانه ، انبار اموال و خوار و بار ، پاویون ، نمازخانه ، شرکت تعاونی ، ترخیص و درآمد ، زباله سوز محوطه بیمارستان
  تاسیسات ، کارپردازی ، سردخانه ، دفتر شرکت تعاونی ، مدارک پزشکی ، اسکین لپ ، بهداشت محیط ، کنترل عفونت  ،  سی تی اسکن ، ام ار ای ، کتابخانه ، سالن اجتماعات ، لنژ زیرزمین
  اورژانس ، اورژانس مامایی ، آزمایشگاه اورژانس ، صندوق، مددکاری ، اتاق کارشناسان بیمه ( خدمات درمانی و تامین اجتماعی ) گواهی ولادت ، دیالیز ، رادیولوژی ، سونو گرافی ، مامو گرافی ، آندوسکوپی ، کلونوسکوپی ، اسپیرومتری ،ارتوپدی ، جراحی عروق ، پذیرش ، ای تی  ، مخابرات ، ای وی اف ، دفتر پرستاری ، گوارش و روان تنی ، درد ، اکو کاردیوگرافی ، آزمایشگاه ، پاتولوژی طبقه همکف
  جراحی عمومی ، اتاق عمل ، مغز و اعصاب ، ارولوژی ، اسی یو یک ، ای سی یو دو  ، دفتر مرکز هماهنگ کننده پیوند اعضاء طبقه اول
  فیزیوتراپی ، زنان و زایمان ، جراحی زنان ، ای سی یو ۳ ، زایشگاه ، نوزادان ، ان ای سی یو طبقه دوم
  داخلی مردان ، داخلی زنان ، ار سی یو طبقه سه
  اتاق مدیر گروه داخلی طبقه چها ر
  ساختمان مرکز جامع سرطان
  رادیوتراپی زیر زمین
  شیمی درمانی سرپایی طبقه همکف
  آنکولوژی طبقه اول
  آنکو سرجری طبقه دوم
  پیوند طبقه سه
  مرکز تحقیقات کانسر طبقه چهار
  ساختمان غفاریان
  امور اداری ، کارگزینی ، دببرخانه ، بایگانی زیرزمین
  دفتر ریاست ( معاونت توسعه ، معاونت درمان ، مدیر خدمات اداری و پشتیبانی ، مدیر ارزیابی عملکرد ، کارشناس امور بیمارستانها ) / روابط عمومی ، حراست ، سالن اجتماعات طبقه همکف
  امور مالی طبقه اول
  معاونت آموزشی ، دفتر خدمات و تاسیسات طبقه دوم
  کلینیک مصطفویان

   

  مشخصات بخش های بیمارستان

  واحد پرستاری :

  مدیریت پرستاری :

  در طبقه همکف جنب سالن انتظار قرار دارد . مدیر خدمات پرستاری (مترون) در مراکز بهداشتی درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد.

  سوپروایزر آموزشی :

  پرستاری است­که­مسئولیت­فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی، درمانی، توانخبشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر خدمات پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. اتاق سوپروایزر آموزشی در طبقه همکف در مجاورت  اتاق مترون واقع می‌باشد.

  سوپروایزر بالینی :

  سرپرست پرستاری (سوپروایزر بالینی) مرکز آموزشی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی و پژوهشی پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری و مامایی را برعهده دارد.
  دفتر سوپروایزر بالینی در طبقه همکف در مجاورت اتاق مترون واقع می‌باشد.

  سرپرستار:

  سرپرستار مرکز آموزشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد.

  مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) با ۳۲۸ تخت مصوب از سال ۱۳۷۱ به صورت آموزشی درمانی … بهره­برداری شده است و جزء بیمارستان­های منتخب کشور است که به صورت هیئت امنائی اداره می­شود.

  بزرگ­ترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز ارجاع استان و استان­های همجوار در رشته­های جراحی مغز و اعصاب، زنان، مامایی، IVF، عروق، توراکس و ترومای متعدد و ارتوپدی و کانسر و مرکز فوق تخصصی کلیه گرایش­های داخلی و بخش­های ICU و NICU است.

  اورژانس این مرکز بزرگ­ترین و مجهزترین اورژانس استان می­باشد که توسط گروه آموزشی طب اورژانس به صورت مقیم ۲۴ ساعته اداره می­گردد و شامل بخش­های تریاژ، حاد و تحت نظر و اتاق احیاء و اتاق عمل است.

  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مصطفویان مرکز با حضور اعضای هیئت علمی به بیماران استان خدمت ارائه می­نماید.

  ۱۲۰ دستیار در رشته­های مختلف دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز مشغول به تحصیل و فعالیت می­باشند و ۱۵۰ پزشک متخصص و فوق تخصص و عضو هیئت علمی در این مرکز حضور فعال دارند.

  گروه­های آموزشی فعال :

  داخلی، جراحی عمومی (عروق و توراکس)، زنان مامایی، بیهوشی، طب اورژانس، رادیولوژی، پاتولوژی، نوروسرجری، ارتوپدی، ارولوژی .

  مراکز تحقیقاتی فعال : مرکز کانسر، گوارش، دیابت، داروئی .غدد

  بخش­های بستری : اورژانس، ICU1،۲،۳، ، NICU، آنکولوژی، داخلی ۱ و ۲، جراحی عمومی و عروق، جراحی مغز و اعصاب، ارولوژی، بخش خدمات سرپائی، گوارش و ریه و غدد، نوزادان، زایشگاه، جراحی زنان و زایمان، ارتوپدی، اتاق عمل، دیالیز، بخش­ مراقبت­های دارویی.تصویربرداری (رادیولوژی –اسکن –MRI)-اورژانس مامایی،

 

می پسندم(۱)نمی پسندم(۲)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا