فراموش نکنید
خانه / روش اجرایی آموزش پزشکی

روش اجرایی آموزش پزشکی

 

فهرست روش اجرایی آموزش پزشکی
عنوان دستورالعمل زیر محور کد شماره صفحه
آموزش Ins-EDU-1
۲٫ آموزش Ins-EDU-2
۳٫ آموزش Ins-EDU-3
۴٫  

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان روش اجرائی مدون : آموزش فراگیران در بخش اورژانس
کد سند:                                 تاریخ ویرایش: ۱/۱۰/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۱۰/۹۵ تاریخ بازنگری : ۱/۱۰/۹۶
هدف: کلیه فراگیران
دامنه کاربرد: کلیه فراگیران
تعاریف: -
شیوه ی انجام کار:۱٫        معاون آموزشی کلیه فراگیران رده های مختلف به مدیر گروه طب اورژانس معرفی می کند.

۲٫        مدیر گروه طب اورژانس فراگیران کاردان را به مسئول کارورز، دستیاران را به معاون آموزشی گروه و پرستاران را به مسئول پرستاری بخش معرفی می کند.

۳٫        مسئول کارورزی، معاون آموزشی گروه لیست شیفت کارورزان و دستیاران تنظیم و به آنها ابلاغ و بر رعایت آن نظارت می نماید.

۴٫        فراگیران معرفی شده در زمینه آموزشی، درمانی و پژوهشی فعالیتهای مورد انتظار را انجام می دهند.

۵٫     فراگیران برحسب شرح وظایف در موقعیت های مختلف بخش اورژانس شامل FAST TRACT، مراقبت حاد، اتاق احیاء و تحت نظر زیر نظر اتند مربوطه آموزش
می بیند.

۶٫        طبق فرایند درمانی طراحی شده توسط بیمارستان در بدو ورود توسط پرستار تریاژ / تریاژ بیماران انجام می شود.

۷٫     بیماران سطح ۵ توسط پزشک عمومی مرکز و سطح ۱ و ۲ و ۳ و ۴ توسط اینترن و دستیار ویزیت می شود. در سطح ۱ در صورتیکه نیاز به اقدام احیاء باشد، تیم احیاء بیمارستان براساس کد اعلام شده حاضر می شوند و فراگیران روند درمانی را مشاهده می نمایند.

۸٫     پس از ویزیت بیماران توسط فراگیران (اینترن و دستیار) در زمینه درمان بیمار تصمیم گیری می شود چنانچه بیمار نیاز به مراقبت درمانی بیشتر داشته باشد به تحت حاد سپس به بخش تحت نظر و سپس تعیین  تکلیف بیماران صورت می گیرد.

مستندات مرتبط:
منابع، مراجع: مسئولیت ها / اختیارات:
تهیه کنندگان: تایید کننده: تصویب کننده:
معاون درمان (دکتر ذکریا ذکریایی )

معاون آموزشی (دکتر عارف حسینیان)

مدیرگروه ورئیس بخش اورژانس (دکتر دکتر فرزاد بزرگی)

سرپرستار اورژانس(حسین مختاری)

پرستار (مریم علوی)

 

امضاء: معاون درمان دکتر ذکریا ذکریایی

 

امضاء: ریاست مرکز دکتر میثاق شفیع زاد

 

امضاء:

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان روش اجرائی مدون : آموزش به بیمار توسط فراگیران در کلیه بخشهای آموزشی بالینی
کد سند:                                 تاریخ ویرایش: ۱/۱۰/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۱۰/۹۵ تاریخ بازنگری : ۱/۱۰/۹۶
هدف: کلیه فراگیران
دامنه کاربرد: کلیه فراگیران
تعاریف: -
شیوه ی انجام کار:۱٫        پزشک معالج دستور ترخیص بیمار را می دهد.

۲٫        سرپرستار بخش جهت نوشتن خلاصه پرونده و آموزش به بیمار و نحوه مصرف داروها در منزل به دستیار مربوطه اطلاع می دهد.

۳٫        دستیار به همراه اینترن مربوطه بر بالین بیمار حاضر می شود.

۴٫        دستیار یا اینترن خلاصه پرونده را می نویسد و به امضاء دستیار می رسد.

۵٫        اینترن و دستیار در خصوص نحوه مراقبت  از خود، نحوه مصرف داروها، تغذیه، فعالیت به بیمار می دهد.

۶٫        آموزش های لازم و در صورت نیاز به تعویض پانسمان و یا کشیدن بخیه و یا نیاز به ویزیت توسط اینترن و دستیار به بیمار داده می شود.

۷٫        دستیار نسخه دارویی موردنیاز جهت مصرف در منزل و نحوه مصرف آن- توجهات مربوط به دارو و عوارض احتمالی آنرا به بیمار می دهد.

مستندات مرتبط:
منابع، مراجع: مسئولیت ها / اختیارات:
تهیه کنندگان: تایید کننده: تصویب کننده:
معاون درمان (دکتر ذکریا ذکریایی )

معاون آموزشی (دکتر عارف حسینیان)

رئیس بخش اورژانس (دکتر دکتر حامد امینی)

مدیر گروه اورژانس (دکتر فرزاد بزرگی)

مدیر گروه ارتوپدی (دکتر مسعود شایسته آذر)

مدیر گروه داخلی (دکتر علی شریف پور)

مدیر گروه زنان و زایمان (دکتر ذلیخا عطارد)

کارشناس آموزش(مریم ذلیکانی)

کارشناس دانشجویی (نسیم اسماعیلی)

امضاء: معاون درمان دکتر ذکریا ذکریایی

 

امضاء: ریاست مرکز دکتر میثاق شفیع زاد

 

امضاء:

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

بسمه تعالی

عنوان روش اجرائی مدون :
کد سند:                                 تاریخ ویرایش: ۱/۱۰/۹۵
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۱۰/۹۵ تاریخ بازنگری : ۱/۱۰/۹۶
هدف: کلیه فراگیران
دامنه کاربرد: کلیه فراگیران
تعاریف: -
شیوه ی انجام کار:
مستندات مرتبط:
منابع، مراجع: مسئولیت ها / اختیارات:
تهیه کنندگان: تایید کننده: تصویب کننده:
معاون درمان (دکتر ذکریا ذکریایی )

معاون آموزشی (دکتر عارف حسینیان)

رئیس بخش اورژانس (دکتر دکتر حامد امینی)

مدیر گروه اورژانس (دکتر فرزاد بزرگی)

مدیر خدمات پرستاری(محمد معتمدی)

سرپرستار اورژانس(حسین مختاری)

سرپرستار داخلی(شهین قلی پور)

سرپرستار ICU(زهراسعیدی فر)

سرپرستار جراحی(سوسن دارایی)

مسئول اتاق عمل (افسانه فلاح)

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت (ربابه امیدی)

پرستار (رخساره بابایی)

پرستار (مریم علوی)

پرستار(مریم بیشه سری)

کمک بهیار( زهرا اندربای)

امضاء: معاون درمان دکتر ذکریا ذکریایی

 

امضاء: ریاست مرکز دکتر میثاق شفیع زاد

 

امضاء:

 

 

می پسندم(۰)نمی پسندم(۰)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

رفتن به بالا